• Ingen regel uten unntak 

      Temple, Heidi Renee (Master thesis, 2011)
      Norsk: Frafall i videregående opplæring, - som kanskje er en av vår tids største samfunnsutfordring, har i de senere årene fått økt oppmerksomhet. Det er ved de yrkesfaglige utdanningsprogrammene at flest elever avbryter ...