• Bruk av kjæledyr i helsefremmende aktivitet 

      Thorød, Hanna Stensrud (Bachelor thesis, 2012)
      Denne undersøkelsen omhandler bruk av kjæledyr i helsefremmende aktiviteter. Kvalitativ forskningsmetode med bruk av dybdeintervju av tre personer med funksjonsnedsettelse er blitt benyttet. Resultatene viser at dyr bidrar ...