• Anerkjennelse som grunnlag for en vellykket identitetsdannelse. 

      Timmer, Helene (Bachelor thesis, 2016)
      Norsk: Dannelse er en sentral del av skolens mandat, og dermed også en sentral del av lærerens arbeid. Honneth mener at en vellykket identitetsdannelse er et resultat av anerkjennelse på tre ulike nivåer: kjærlighet, ...