• Narrativ metode i andrespråksforskning 

      Golden, Anne; Steien, Guri Bordal; Tonne, Ingebjørg (Peer reviewed; Journal article, 2021)
      Andrespråksforskning er et komplekst forskningsområde, siden mange faktorer spiller inn i prosessen med å lære et nytt språk. Noen av faktorene kan ikke uten videre måles. Særlig vanskelig er det å måle subjektive faktorer, ...