• Sett, hørt, forstått og anerkjent: Hvordan redusere vold på NAV? 

      Trætteberg, Ragnhild Elise Solbu (Student paper, others, 2016)
      Oppsummering: I denne oppgaven har jeg sett på hvordan NAV-ansatte kan møte brukere på en slik måte at de ikke kjenner behov for å utøve vold eller true med det. Dette er en sentral problematikk da sosionomer, vernepleiere ...