• Bestandsestimering av rødrev (Vulpes vulpes) ved bruk av kamerafeller 

      Triumf, Nils-Ánte (Bachelor thesis, 2020)
      Rødrev er en nøkkelart i økosystemet, likevel har man ennå ikke funnet en nøyaktig og kostnadseffektiv måte å bestandsestimere rødreven på. Den har økt i antall de siste 70 årene, og kan ha store og ønskede effekter på ...