• Det Første Eiendomssalget 

      Vågen, Joachim M.; Løkken, Kristian; Engø, John Morten (Bachelor thesis, 2017)
      Tema for denne fordypningsoppgave er vår avslutning på bachelor i eiendomsmegling – temaet berører oss alle tre. Empirien er hentet fra kvalitative intervjuer der vi intervjuet åtte eiendomsmeglere for å søke svar rett fra ...