• “And if you gaze long into an abyss, the abyss gazes also into thee ”: four morphs of Arctic charr adapting to a depth gradient in Lake Tinnsjøen 

   Østbye, Kjartan; Hassve, Marius Hagen; Tamayo, Ana-Maria Peris; Hagenlund, Mari; Vogler, Thomas; Præbel, Kim (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   The origin of species is a central topic in biology. Ecological speciation might be a driver in adaptive radiation, providing a framework for understanding mechanisms, level, and rate of diversification. The Arctic charr ...
  • Drone-borne monitoring of moose 

   Mayer, Martin; Vogler, Thomas; Ausilio, Giorgia; Kirchner, Theresa; Mathisen, Karen Marie; Evans, Alina L.; Eriksen, Ane; Heurich, Marco; Naumov, Vladimir; Wabakken, Petter; Zimmermann, Barbara (Oppdragsrapport;4/2024, Research report, 2024)
   Norsk: Droner er en lovende ny teknologi for overvåking av viltbestander. I dette prosjektet evaluerte vi bruken av droner som et verktøy for overvåking av elg (Alces alces) populasjoner og beiting i den skandinaviske ...
  • Hva gjør vi når det blir bråstopp i fôring av hjortevilt? Erfaringer fra Stor-Elvdal 

   Mathisen, Karen Marie; Vogler, Thomas (Skriftserien;20/2020, Research report, 2020)
   Vinterfôring av hjortevilt er en vanlig forvaltningspraksis i Norge. I Stor‐Elvdal kommune har de brukt silofôring av elg om vinteren i over 30 år, for å holde dem unna vei og jernbane. Formålet er å redusere antall ...
  • Identifikasjon av vedlikeholdsbehov og skader på skogsbilveier med flybilder tatt fra drone 

   Vogler, Thomas; Bakmann, Ole (Skriftserien;12/2019, Research report, 2019)
   Et fungerende skogsbilvegnett med god veidekning er viktig for effektiv utnyttelse av ressursene i skogen. 60% av skogsbilvegene i Hedmark har vedlikeholds- og/eller oppgraderingsbehov ift vegnormalen. Utvikling i vogntog ...
  • Konnektivitet i regulerte vassdrag. Telemetriundersøkelser i Storsjøen, Rendalen kommune 2019-2020 

   Berge, Olav; Næstad, Frode; Sandklev, Kåre; Vogler, Thomas (Skriftserien;17/2021, Research report, 2021)
   Oppvandring av fisk gjennom fisketrappa i Storsjødammen i Søndre Rena har siden midten av 80- tallet vært overvåket av en tradisjonell fiskefelle som krevde manuell behandling og registrering av oppvandrende fisk. I 2012 ...
  • Kurs for taksering av hønsefugl. Linjetaksering med hund – distance sampling 

   Kjønsberg, Marius; Pedersen, Simen; Vogler, Thomas; Johnsen, Kaja (Skriftserien;3/2022, Research report, 2022)
   Hønsefuglportalen er en webportal for registrering og håndtering av data fra taksering av hønsefugl i Norge. I forbindelse med Hønsefuglportalen har Høgskolen i Innlandet (INN), i samarbeid med Norsk Institutt for ...
  • Predicting hunting success on willow ptarmigan using bag statistics and distance sampling estimates 

   Vogler, Thomas (Master thesis, 2013)
   Willow ptarmigan is a popular game species for recreational hunting purpose throughout its range and long term harvest statistics are available for many areas. For the State owned land in Sweden hunting report rates are ...
  • Steppe ungulate count in Great Gobi B Strictly Protected area 2022 

   Vogler, Thomas; Altansukh, Nanjid; Ganbaatar, Oyunsaikhan; Sukhbaatar, Dalaitseren; Devineau, Olivier; Kaczensky, Petra (Oppdragsrapport;3/2023, Research report, 2023)
   English: The plains of Great Gobi B Strictly Protected Area (subsequently “Great Gobi B”) in southwestern Mongolia are home to three endangered wild ungulates, khulan (Equus hemionus), takhi (Equus ferus przewalskii), and ...