• Field Anesthesia of Least Weasels (Mustela nivalis nivalis) with Isoflurane 

   Gorini, Lucrezia; Wedul, Sari; Arnemo, Jon Martin; Linnell, J.D.C.; Boitani, L.; Nilsen, E.B. (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   The aggressive and agile nature of weasels makes the use of inhalant anesthetics preferable to injectable agents because inhalant anesthetics generally reduce handling time, cause less stress and present no risk of delivering ...
  • Hjort i Hedmark: Resultater fra GPS-merking 2002–2011 

   Zimmermann, Barbara; Wedul, Sari; Johnsen, Kaja; Strømseth, Thomas H.; Østerhus, Benedicte (Oppdragsrapport;2/14, Research report, 2014)
   Prosjektet Hjort i Hedmark var en del av samarbeidsprosjektet HjortAreal, som undersøkte hjortens arealbruk, økologisk bærekraft og hjort som næring i Møre & Romsdal og Sør-Trøndelag, Sogn i Hordaland, Buskerud, Haugalandet ...