• Black Screens From problem to something useful? 

   Hermanrud, Inge; Wedum, Gunhild; Syversen, Trine Lovold; Myklebø, Sigrid; Lervik, Monica Johannesen; Madsbu, Jens Petter; Hole, Åse Storhaug (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   In this article, we ask the question: Why do students choose to turn their cameras off during online teaching? We discuss this issue from the perspective of adaptive structuration theory and media richness theory. We use ...
  • Digital undervisning og annen digital samhandling under covid-19, hva er lært, og hva bør utvikles videre? 

   Madsbu, Jens Petter; Hole, Åse Storhaug; Myklebø, Sigrid; Syversen, Trine Løvold; Wedum, Gunhild; Hermanrud, Inge; Lervik, Monica Johannesen; Strand, Mona (Skriftserien;20/2021, Research report, 2021)
   Formålet med studien er å kartlegge studentenes opplevelse av egen studiesituasjon og læringsutbytte under nedstengningen på grunn av covid-19 i perioden medio mars til medio juni 2020. Mer presist er hensikten med studien ...
  • Retrovasjon: Innovasjon med utspring i tradisjon i matbransjen 

   Wedum, Gunhild (Doctoral thesis, 2019)
   Overordnet hensikt med doktorgradsavhandlingen er å gi et bidrag til innovasjonsforskningen gjennom videreutvikling av begrepet retrovasjon. Jeg har definert retrovasjon som innovasjon med utspring i tradisjon, der det ...