• Mestringsorientert ledelse fra midten 

      Wetting, Rune (Master thesis, 2020)
      Norsk: Denne oppgaven handler om mellomlederen i videregående skole, sett fra ulike perspektiver rettet mot elevenes gjennomføring og læringsutbytte. Hensikten med de artiklene og denne masteroppgaven har utgangspunkt i ...