• Sosial ulikhet og psykisk helse 

      Wiik, Trude (Bachelor thesis, 2017)
      Problemstilling “Hvilke implikasjoner har sosial ulikhet for psykisk helse i ulike aldersgrupper?” Teori Sosial ulikhet i helse, hvordan sosioøkonomisk status påvirker psykisk helse og hva sosial kapital har å si for ...