• Age at first reproduction in wolves: Different patterns of density dependence for females and males 

   Wikenros, Camilla; Gicquel, Morgane; Zimmermann, Barbara; Flagstad, Øystein; Åkesson, Mikael (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Age at first reproduction constitutes a key life-history trait in animals and is evolutionarily shaped by fitness benefits and costs of delayed versus early reproduction. The understanding of how intrinsic and extrinsic ...
  • Atferdsstudier på ulv i Slettås- og Osdalsreviret: Foreløpige resultater fra feltperioden januar–februar 2017 

   Zimmermann, Barbara; Wabakken, Petter; Eriksen, Ane; Maartmann, Erling; Holen, Frode; Dahl, Espen R.; Nordli, Kristoffer; Teräväinen, Malin; Fuchs, Boris; Svarstad, Ingvild B.; Fredriksson, Øyvind; Sand, Håkan; Wikenros, Camilla (Oppdragsrapport;1/2017, Research report, 2017)
   Ulver i Slettåsreviret har i flere år blitt beskrevet som nærgående av lokalbefolkningen og media. Fem individer av flokken ble derfor merket med GPS-halsbånd i januar 2017, samtidig som ni ulver fra naboflokken i Osdalsreviret ...
  • Competition between apex predators? Brown bears decrease wolf kill rate on two continents 

   Tallian, Aimee; Ordiz, Andres; Metz, Matthew C.; Milleret, Cyril; Wikenros, Camilla; Smith, Douglas W.; Stahler, Daniel R.; Kindberg, Jonas; MacNulty, Daniel R.; Wabakken, Petter; Swenson, Jon; Sand, Håkan (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Trophic interactions are a fundamental topic in ecology, but we know little about how competition between apex predators affects predation, the mechanism driving top-down forcing in ecosystems.We used long-term datasets ...
  • Data to model risks for recolonizing wolves in Scandinavia through the integration of territory presence and human-driven mortalities 

   Recio, Mariano R; Zimmermann, Barbara; Wikenros, Camilla; Zetterberg, Andreas; Wabakken, Petter; Sand, Håkan (Peer reviewed; Journal article, 2018)
  • Ecological Effects of Wolves in Anthropogenic Landscapes: The Potential for Trophic Cascades Is Context-Dependent 

   Ausilio, Giorgia; Sand, Håkan; Månsson, Johan; Mathisen, Karen Marie; Wikenros, Camilla (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   In recent years, large predators have made a comeback across large parts of Europe. However, little is known about the impact that recolonizing predators may have on ecosystems with high degrees of anthropogenic influence. ...
  • Effects of large carnivores, hunter harvest, and weather on the mortality of moose calves in a partially migratory population 

   Ausilio, Giorgia; Sand, Håkan; Wikenros, Camilla; Aronsson, Malin; Milleret, Cyril Pierre; Nordli, Kristoffer; Wabakken, Petter; Eriksen, Ane; Persson, Jens; Maartmann, Erling; Mathisen, Karen Marie; Zimmermann, Barbara (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Survival of juvenile ungulates represents an important demographic parameter that influences population dynamics within ecosystems. In many ecological systems, the mortality of juvenile ungulates is influenced by various ...
  • Elg i ulverevir: predasjon og elgjakt. Utredning om ulv og elg del 2 

   Zimmermann, Barbara; Wikenros, Camilla; Sand, Håkan; Eriksen, Ane; Wabakken, Petter (Skriftserien;23/2019, Research report, 2019)
   I Skandinavia er ulvebestanden regulert av jakt. Dette medfører at ulvens påvirkning på byttedyrbestandene begrenses sammenlignet med uregulerte rovviltbestander og hovedsakelig konsentreres til områder med stasjonære, ...
  • Environmental and anthropogenic features mediate risk from human hunters and wolves for moose 

   Ausilio, Giorgia; Wikenros, Camilla; Sand, Håkan; Wabakken, Petter; Eriksen, Ane; Zimmermann, Barbara (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Landscape characteristics, seasonal changes in the environment, and daylight conditions influence space use and detection of prey and predators, resulting in spatiotemporal patterns of predation risk for the prey. When ...
  • Functional traits driving species role in the structure of terrestrial vertebrate scavenger networks 

   Sebastián-González, Esther; Morales-Reyes, Zebensui; Botella, Francisco; Naves-Alegre, Lara; Pérez-García, Juan M.; Mateo-Tomás, Patricia; Olea, Pedro P.; Moleón, Marcos; Barbosa, Jomar Magalhães; Hiraldo, Fernando; Arrondo, Eneko; Donázar, José A.; Cortés-Avizanda, Ainara; Selva, Nuria; Lambertucci, Sergio A.; Bhattacharjee, Aishwarya; Brewer, Alexis; Abernethy, Erin; Turner, Kelsey; Beasley, James C.; DeVault, Travis L.; Gerke, Hannah C.; Rhodes, Olin E.; Ordiz, Andres; Wikenros, Camilla; Zimmermann, Barbara; Wabakken, Petter; Wilmers, Christopher C.; Smith, Justine A.; Kendall, Corinne J.; Ogada, Darcy; Frehner, Ethan; Allen, Maximilian L.; Wittmer, Heiko U.; Butler, James R. A.; du Toit, Johan T.; Margalida, Antoni; Oliva-Vidal, Pilar; Wilson, David; Jerina, Klemen; Krofel, Miha; Kostecke, Rich; Inger, Richard; Per, Esra; Ayhan, Yunus; Sancı, Mehmet; Yılmazer, Ünsal; Inagaki, Akino; Koike, Shinsuke; Samson, Arockianathan; Perrig, Paula L.; Spencer, Emma E.; Newsome, Thomas M.; Heurich, Marco; Anadón, José D.; Buechley, Evan R.; Gutiérrez-Cánovas, Cayetano; Elbroch, L. Mark; Sánchez-Zapata, José A. (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Species assemblages often have a non-random nested organization, which in vertebrate scavenger (carrion-consuming) assemblages is thought to be driven by facilitation in competitive environments. However, not all scavenger ...
  • Genomic consequences of intensive inbreeding in an isolated wolf population 

   Kardos, Marty; Åkesson, Mikael; Fountain, Toby; Flagstad, Øystein; Liberg, Olof; Olason, Pall; Sand, Håkan; Wabakken, Petter; Wikenros, Camilla; Ellegren, Hans (Journal article, 2017)
   Inbreeding (mating between relatives) is a major concern for conservation as it decreases the fitness of offspring and can increase the extinction risk of populations. While pedigrees have traditionally been used to measure ...
  • Gränsöverskridande älgförvaltning - Ekologiska förutsättningar 

   Ausilio, Giorgia; Zimmermann, Barbara; Sand, Håkan; Wikenros, Camilla; Eriksen, Ane; Wabakken, Petter; Nordli, Kristoffer; Furuhovde, Erlend; Maartmann, Erling; Devineau, Olivier; Aronsson, Malin; Mathisen, Karen Marie (Oppdragsrapport;11/2023, Research report, 2023)
   Gjensidige påvirkninger mellom rovdyr og byttedyr formes av flere ulike faktorer inklusive type landskap de lever i og rovdyrenes jaktmetode. I landskap påvirket av mennesker kan disse interaksjonene endres av aktiviteter ...
  • GRENSEVILT 2 - Sluttrapport til Interreg Sverige-Norge 

   Wikenros, Camilla; Zimmermann, Barbara; Eriksen, Ane; Esselin, Anders; Falkevik, Maria; Lund, Pia Knøsen; Løken, Øivind; Nordström, Jonas; Sand, Håkan; Wabakken, Petter (Commissioned report;8/2023, Research report, 2023)
   Indre Skandinavia kjennetegnes av et sammenhengende barskogområde med store viltbestander (naturarv) som preger regionens skogbruk og jakt (kulturarv). Til tross for at naturressursene er grenseoverskridende, forvaltes og ...
  • Habitat segregation between brown bears and grey wolves in a human-dominated landscape 

   Milleret, Cyril Pierre; Ordiz Fernandez, Andres Avelino; Chapron, Guillaume; Andreassen, Harry Peter; Kindberg, Jonas; Månsson, Johan; Tallian, Aimee; Wabakken, Petter; Wikenros, Camilla; Zimmermann, Barbara; Swenson, Jon; Sand, Håkan (Peer reviewed; Journal article, 2018)
  • Impact of a recolonizing, cross‑border carnivore population on ungulate harvest in Scandinavia 

   Wikenros, Camilla; Sand, Håkan; Månsson, Johan; Maartmann, Erling; Eriksen, Ane; Wabakken, Petter; Zimmermann, Barbara (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Predation from large carnivores and human harvest are the two main mortality factors afecting the dynamics of many ungulate populations. We examined long-term moose (Alces alces) harvest data from two countries that share ...
  • Individual variation in predatory behavior, scavenging and seasonal prey availability as potential drivers of coexistence between wolves and bears 

   Ordiz, Andres; Milleret, Cyril Pierre; Uzal, Antonio; Zimmermann, Barbara; Wabakken, Petter; Wikenros, Camilla; Sand, Håkan; Swenson, Jon; Kindberg, Jonas (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Several large carnivore populations are recovering former ranges, and it is important to understand interspecific interactions between overlapping species. In Scandinavia, recent research has reported that brown bear ...
  • Individual Variation in Predatory Behavior, Scavenging and Seasonal Prey Availability as Potential Drivers of Coexistence between Wolves and Bears 

   Ordiz Fernandez, Andres Avelino; Milleret, Cyril Pierre; Uzal, Antonio; Zimmermann, Barbara; Wabakken, Petter; Wikenros, Camilla; Sand, Håkan; Swenson, Jon; Kindberg, Jonas (Peer reviewed; Journal article, 2020-09-15)
   Several large carnivore populations are recovering former ranges, and it is important to understand interspecific interactions between overlapping species. In Scandinavia, recent research has reported that brown bear ...
  • Individuell atferd hos ulv overfor menneskelig infrastruktur i Skandinavia: Utredning om ulv og bosetting del 1 

   Carricondo-Sanchez, David; Zimmermann, Barbara; Wabakken, Petter; Eriksen, Ane; Maartmann, Erling; Sanz Perez, Ana; Sand, Håkan; Wikenros, Camilla (Skriftserien;8/2018, Research report, 2019)
   Ulv er kjent for å være en habitatgeneralist med ynglende bestander i mange ulike typer habitat fra arktiske strøk, boreale skoger, åpne landbruksområder og til tettbefolkede områder i varme strøk. En viktig faktor for ...
  • Integrated population models poorly estimate the demographic contribution of immigration 

   Paquet, Matthieu; Knape, Jonas; Arlt, Debora; Forslund, Pär; Pärt, Tomas; Flagstad, Øystein; Jones, Carl; Nicoll, MAC; Norris, K; Pemberton, Josephine M.; Sand, Håkan; Svensson, Linn; Tatayah, Vikash; Wabakken, Petter; Wikenros, Camilla; Åkesson, Mikael; Low, Matthew (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   1. Estimating the contribution of demographic parameters to changes in population growth is essential for understanding why populations fluctuate. Integrated population models (IPMs) offer a possibility to estimate the ...
  • Integrated spatially-explicit models predict pervasive risks to recolonizing wolves in Scandinavia from human-driven mortality 

   Recio, Mariano R; Zimmermann, Barbara; Wikenros, Camilla; Zetterberg, Andreas; Wabakken, Petter; Sand, Håkan (Peer reviewed; Journal article, 2018)
  • Kan forekomst av ulv redusere elgbeiteskader og øke tettheten av løvtrær? Utredning om ulv og elg del 4 

   Sand, Håkan; Mathisen, Karen Marie; Ausilio, Giorgia; Gicquel, Morgane; Wikenros, Camilla; Månsson, Johan; Wallgren, Märtha; Eriksen, Ane; Wabakken, Petter; Zimmermann, Barbara (Skriftserien;25/2019, Research report, 2019)
   Store rovdyr har nylig kommet tilbake til flere områder hvor de tidligere var utryddet, og dette har kastet nytt lys over deres potensielle effekter på biologisk mangfold og økosystemfunksjoner. Særlig effektene på lavere ...