• IKT modernisering i offentlig virksomhet 

      Wilhelmsen, Arild (Student paper, others, 2011)
      Denne rapporten omhandler hvordan modernisering med IKT kan påvirke de ansattes jobbmotivasjon og læring. Rapporten er basert på en undersøkelse i Vardø kommune våren 2011. Undersøkelsen skal bidra til å danne grunnlag for ...