• Lek som inkluderingsarena fra et lærerperspektiv 

      Wråli, Johanna Albertsen (Master thesis, 2023)
      Temaet for denne studien er inkludering gjennom lek sett fra et lærerperspektiv. Formålet med masteroppgaven har vært å se på hvilken rolle lærere inntar i lek for å bidra med å skape et inkluderende miljø for alle elevene. ...