• Assessment of the Norwegian part of the Scandinavian wolf population, phase 1 : Workshop summary 

      Eriksen, A.; Willebrand, MH; Zimmermann, B.; Wikenros, C.; Åkesson, M.; Backer, IL; Boitani, L.; Fauchald, OK; Fernández- Galiano, E.; Fleurke, F.; Linnell, JDC; Mech, LD; Mills, LS; Sand, H.; Stronen, AV; Wabakken, P. (Skriftserien;19, Research report, 2020)
      I innstilling 257 L (2016-2017) ba Stortinget den norske regjeringen om å foreta en faglig gjennomgang av den norske delbestanden av ulv, med den begrunnelse at en selvstendig utredning av hva som kan defineres som en ...