• Forest rehabilitation, biodiversity and ecosystem services in Java, Indonesia 

   Udayana, Cicik (PhD thesis in applied ecology;17, Doctoral thesis, 2019)
   Planting av trær i degraderte områder er en viktig restaureringsstrategi for å øke forsyningen av økosystemtjenester. Når vi planter spesifikke arter for enkelte formål, for eksempel tømmerproduksjon, kaller vi det ...
  • Seasonal- and phase-dependent effects on vole population dynamics 

   Johnsen, Kaja (Doctoral thesis, 2018)
   Populasjonssykluser hos smågnagere er en viktig komponent i det boreale barskogsøkosystemet på de nordlige breddegrader. Mange hypoteser har blitt beskrevet for å forsøke å forklare disse sykliske svingningene, men predasjon, ...