• Hunting management of a red listed small game species on public land in Norway 

      Breisjøberget, Jo Inge (PhD in Applied ecology;, Doctoral thesis, 2018)
      Å sikre en bærekraftig høsting av liryper (Lagopus lagopus), en populær og nå rødlistet småviltart, er en krevende oppgave. Rypene har potensial for en rask bestandsvekst og bestandsdataene er ofte usikre. Det er vanskelig ...