• Seasonal- and phase-dependent effects on vole population dynamics 

      Johnsen, Kaja (Doctoral thesis, 2018)
      Populasjonssykluser hos smågnagere er en viktig komponent i det boreale barskogsøkosystemet på de nordlige breddegrader. Mange hypoteser har blitt beskrevet for å forsøke å forklare disse sykliske svingningene, men predasjon, ...