Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, åpnet sitt PhD-program i profesjonsrettede lærerutdanningsfag våren 2012. PhD-programmet skal bidra til å styrke det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget for lærerutdanningene og samtidig det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget for profesjonsutøvelse i skole, barnehage og andre læringsarenaer, som kulturskoler. Forskerutdanningen er innrettet mot lærerutdanningsfagene engelsk, musikk, norsk og pedagogikk (inklusiv flerkulturell pedagogikk/religionspedagogikk).

Recent Submissions

View more