• Innovasjon Norge : innovasjonspolitisk verktøy eller symbol? 

      Lien-Nasir, Stine Jeanette (Doktoravhandlinger ved Høgskolen i Lillehammer;2, Doctoral thesis, 2014)
      På begynnelsen av 2000-tallet ble det næringsrettede virkemiddelapparatet for innovasjon og næringsutvikling reorganisert og Innovasjon Norge ble opprettet basert på de tidligere aktørene Statens nærings- og distriktsu ...