• Retrovasjon: Innovasjon med utspring i tradisjon i matbransjen 

      Wedum, Gunhild (Doctoral thesis, 2019)
      Overordnet hensikt med doktorgradsavhandlingen er å gi et bidrag til innovasjonsforskningen gjennom videreutvikling av begrepet retrovasjon. Jeg har definert retrovasjon som innovasjon med utspring i tradisjon, der det ...