• Lokalpolitikernes holdninger til borgerdeltakelse: En propp for demokratisk innovasjon? 

      Sønderskov, Mette (Ph.d.-avhandling i innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor;, Doctoral thesis, 2019)
      Det jobbes i dag målrettet med innovasjon i norske kommuner, men det er først de senere år man i forskningen er begynt å se nærmere på hvordan dette arbeidet treffer sentrale demokratiske prinsipper. Denne avhandlingen er ...