Show simple item record

dc.contributor.authorMyklebø, Sigrid
dc.date.accessioned2019-12-02T09:56:06Z
dc.date.available2019-12-02T09:56:06Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.isbn978-82-8380-138-5
dc.identifier.issn2535-6143
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2631212
dc.description.abstractDe siste 20 årene har det vært et relativt høyt antall personer som innvandrer til Norge på grunn av flukt. Integrering av flyktninger i samfunnet er et politisk mål, og det viktigste virkemiddelet for å oppnå dette, er et obligatorisk toårig introduksjonsprogram. Om lag tre av fem er i arbeid eller utdanning ett år etter avslutta introduksjonsprogram, og programmet har blitt kritisert for at det ikke er effektivt nok. Økt arbeidsretting av programmet har vært foreslått som en løsning. Avhandlinga utforsker prosessen med å arbeidsrette introduksjonsprogrammet i en kommune. Arbeidsretting krever samarbeid på tvers av sektorer og organisasjoner, og prosessen med å arbeidsrette introduksjonsprogrammet betraktes her som en samarbeidsdrevet innovasjonsprosess. Idéen om arbeidsretting som verktøy for integrering er ikke ny, men har blitt tatt i bruk i flere kommuner de siste årene. For å kunne utforske hvordan idéen spres og tilpasses en lokal kontekst, tas oversettelsesteori i bruk. I oversettelsesteori brukes oversettelse som metafor for å beskrive hvordan idéer overføres mellom ulike kontekster, og hvordan de omformes. Avhandlingas problemstilling er: Hvilken betydning har oversettelse i en innovasjonsprosess basert på samarbeid, der målet er å arbeidsrette introduksjonsprogrammet for flyktninger? Det teoretiske rammeverket for studien bygger på to tilnærminger til oversettelsesteori – fra aktør-nettverks-teori og skandinavisk institusjonalisme –, innovasjonsteori og perspektivet om institusjonelle logikker. Den samarbeidsdrevne innovasjonsprosessen utforskes ved hjelp av en casestudie, hvor det empiriske materialet består av intervjuer fra tre ulike faser i prosessen, samt observasjoner og dokumenter. Funnene fra studien kan oppsummeres i tre sentrale bidrag, hvorav ett er empirisk og to er teoretiske. Studien bidrar empirisk med økt kunnskap om betydningen av oversettelse i intra- og interorganisatorisk samarbeid i integreringsfeltet. Studien bidrar teoretisk til oversettelsesteori ved at to oversettelsesperspektiver kombineres, og at kombinasjonen bidrar til å synliggjøre hvordan oversettelser kan foregå på et strategisk og et operativt nivå. Studien bidrar teoretisk til samarbeidsdrevet innovasjon ved å gi økt innsikt i hvordan oversettelser har en sentral rolle i samarbeid mellom ulike sektorer, organisasjoner og faggrupper.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Innlandetnb_NO
dc.relation.ispartofseriesPh.d.-avhandling i Innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor (INTOP);[3]
dc.titleArbeidsretting som innovasjonsidé og praksis : Oversettelse og samarbeid i introduksjonsprogrammet for flyktningernb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.source.pagenumber288nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record