Show simple item record

dc.contributor.authorGodeseth, Marit
dc.date.accessioned2020-11-30T08:46:21Z
dc.date.available2020-11-30T08:46:21Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-82-8380-225-2
dc.identifier.issn2535-6143
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2690082
dc.description.abstractAvhandlingen er et teoretisk, analytisk og empirisk bidrag som belyser fenomenet «å ta den andre sitt perspektiv i sosialt arbeid». Fellesnevneren i de tre bidragene er forståelsen av «språk i bruk» med referanse til Ludwig Wittgenstein (1889 – 1951) og hans sene språkfilosofi. Den overordnede hensikten med avhandlingen er å vise verdien av å fokusere på «språk i bruk» for å utforske hva sosialt arbeid «er og gjør» i en gitt faglig virksomhet. Jeg har vært opptatt av å belyse hvordan klientens forståelse av seg selv og sin egen livssituasjon kommer til uttrykk og blir forvaltet i «teori og praksis». Det formulerte forskningsspørsmålet er: Hvordan er det mulig å ta den andre sitt perspektiv i sosialt arbeid? Det er viktig å presisere at jeg ikke stiller spørsmålstegn ved om det er mulig å ta den andres perspektiv i sosialt arbeid, men hvordan det er mulig. Forskningsspørsmålet belyses på to ulike måter. For det første gjennom nærlesning av noen utvalgte fagtekster som omhandler kunnskapsgrunnlaget i sosialt arbeid. For det andre gjennom analyser av et empirisk materiale knyttet til et prosjekt om samhandling mellom ansatte og sosialtjenestebrukere av sosialhjelp: «Sosialkontoret som verksted for selvtillit» i Vestre Toten kommune, i overgangen fra sosialtjenesten til Nav sitt virksomhetsområde. Jeg foretar en analyse av språkspill i faglitteraturen og en analyse av språkspill mellom sosialarbeider og sosialklient i hjelpeprosessen. Én kunnskapsform er lite artikulert i utvalget av fagtekster; den som klienter, pasienter eller brukere bærer med seg «inn i og ut fra» møtet med sosialarbeideren. Denne mangelen søker jeg å bøte på i avhandlingen. Å forstå den andres rasjonalitet bak ordene, kan være et utgangspunkt for hvordan en sosialarbeider kan bidra til utvikling av nye praksiser i sosialtjenesten. Spørsmålet er hvordan en sosialarbeider kan gå fra innsikter som gis ved refleksjon over språk i bruk i en enkelt samtale, til anvendelse av kunnskapen i tjenesten mer generelt. Det spørsmålet har jeg diskutert i kapittel 9, hvor jeg viser hvilket innovativt potensial som ligger i avhandlingens analyser. Jeg peker på muligheten for å bygge innovasjonskompetanse mellom mikro og makronivået i organisasjonen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.relation.ispartofseriesPh.d.-avhandling i Innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor (INTOP);14
dc.titleSpråkspill møter språkspill : Wittgenstein som inngang til å ta den andre sitt perspektiv i sosialt arbeiden_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.source.pagenumber276en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record