• Bærekraftig og innovativ byutvikling av gamlebyen i Fredrikstad 

      Lunde, Helene; Aalseth, Heidi Skinnerud (Master thesis, 2021)
      Formålet med denne masteroppgaven er å bidra med forslag til hvordan Fredrikstad kommune kan jobbe med å utvikle Gamlebyen til å bli mer attraktiv som bosted, med fokus på innovasjon, bærekraft og de tre dimensjonene i ...