• Ledermøtet – en arena for læring i organisasjonen? 

      Eikseth, Hege Cecilie (Master thesis, 2015)
      Denne studien har utgangspunkt i følgende problemstilling: Hvordan reflekterer ledermøtene i barnehagen lærings- og utviklingsrelaterte temaer? Her fremkommer det at studien har fokus på lederskap og læring. For å besvare ...