• Melankoliens pedagogikk - en fortelling om kjærlighet og kunst 

   Haaland, Øivind (Forskningsrapport;49, Research report, 2000)
   Dette er et innlegg i en knapt eksisterende debatt om pedagogikk i det postmoderne. Det identifiseres tre måter å forholde seg til pedagogikkfagets krise på: 1) den ureflekterte optimismen eller det naive forholdningssettet, ...
  • Pedagogen, teksten og selvet - innspill til en postmoderne pedagogikk 

   Haaland, Øivind; Dobson, Stephen (Forskningsrapport;48, Research report, 2000)
   Boka handler om hvordan pedagogikkfaget utfordres av det post-moderne. Bidragene spenner over lærerrollen, selvet og tekstens betydning for pedagogikken.