• Dans, pedagogikk og mennesket : Bevegelse gjennom bevegelse 

      Haaland, Kaja Vikdal (Master thesis, 2015)
      Denne masteroppgaven i pedagogikk er et kvalitativ studie av de estetiske virkningene av dans som kunstform. Feltarbeidet har dreid seg om en gruppe elevers deltakelse i et danseverksted på skolen hvor hensikten var at de ...