• Illojalitet: hvordan forstå årsakene til illojalitet i forbrukermarkedet? 

      Kjærstad, Lene Nordbrenden; Oppegård, Trine (Bachelor thesis, 2013)
      Formål Formålet med denne bacheloroppgaven er å undersøke fenomenet illojalitet, hva som er årsakene til at en kunde blir illojal i forbrukermarkedet. Vi skal undersøke fenomenet gjennom holdningene til kunden, altså gjennom ...