• Musikk og gratistjenester: Å forstå deres brukere 

      Mikalsen, Andrea; Karlsen, Jannike (Bachelor thesis, 2016)
      I denne oppgaven ser vi på karakteristikker ved brukere som benytter seg av gratistjenestene YouTube og SoundCloud. Vi presenterer hvorfor dette er interessant og bygger opp våre antagelser med et teoretisk rammeverk basert ...