• Innvirkningen av miljømessige tiltak på en industribedrifts omdømme 

      Oda Beate Lerheim; Therese Tørudstad Larsen (Master thesis, 2022)
      Tidligere forskning på bærekraftige tiltak (også kalt CSR-tiltak eller initiativer) og påvirkning på omdømme har fokusert på B2C-kontekster, der denne studien ønsker å oppnå en forståelse for om bærekraftige tiltak har en ...