• «Vi er alle spesielle» 

      Opsalhagen, Tonje (Bachelor thesis, 2013)
      Sammendrag: Denne bacheloroppgaven tar for seg hvordan man kan realisere flest elevers potensiale for læring i den ordinære undervisningen i stedet for å gi spesialundervisning. Dette er også problemstillingen for oppgaven. ...