• Tilvenning hos de yngste barna i barnehagen. 

      Sagbakken, Josefine (Bachelor thesis, 2017)
      Norsk: Denne oppgaven tar for seg tilvenningsperioden til de yngste barna på småbarnsavdelingen i barnehagen. Det blir stadig flere små barn i barnehagen i dag, og viktigheten av å ha kunnskaper om tilvenning og tilknytning ...