• Fritidsboliger som vekstimpuls i fjellområdet 

   Arnesen, Tor; Teigen, Håvard (Skriftserien;21/2019, Research report, 2019)
   Dette er, så langt vi kjenner til, et av få prosjekt som konsentrerer seg om tilbudssiden i fritidshusmarkedet. Prosjektet setter søkelys på fritidshus i fjellområdet. Prosjektet Fritidsboliger som vekstimpuls har følgende ...
  • SIVA og livet etter dauden 

   Teigen, Håvard (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Statens Industrivekstanlegg (SIVA) vart etablert i 1968 og rundar såleis 50 år i 2018. Artikkelen gir ei framstilling av historia til organisasjonen fram til nå. Dette er ei historie om korleis organisasjonar kan få eit ...