• Tilpasset opplæring i et aldersblanda fellesskap 

      Teigen, Sara Einbu (Bachelor thesis, 2017)
      Norsk: I denne oppgaven har jeg gjennom kvalitativ forsking, forsøkt å svare på problemstillingen min: ”Hvordan sikrer lærerne tilpasset opplæring i aldersblanda klasser?”. Gjennom intervju og observasjon av tre lærere i ...