• Kreftrammede barn innlagt på sykehus: Er mestring nøkkelen? 

      Nygård, Jeanette; Ukkestad, Madeleine Iselin (Bachelor thesis, 2014)
      Denne bacheloroppgaven er en litteraturstudie, hvor vi har brukt litteratur, forskning og egne erfaringer som grunnlag. Barn som blir innlagt på sykehus kan oppleve å møte mange utfordringer. I denne oppgaven vil vi gå ...