• Den planlagte miljøterapeutiske samtalen – delrapport i Miljøterapiprosjektet 

   Nysveen, Kari; Nordby, Kjell; Veisten, Kari; Granerud, Arild (Høgskolen i Hedmark - Rapport;08/2009, Research report, 2010)
   Norsk: Miljøterapiprosjektet er et forskningssamarbeid mellom Sykehus Innlandet, Divisjon Psykisk helsevern og Høgskolen i Hedmark. Denne studien er utviklet i samarbeid med en av enhetene som er med i miljøterapiprosjektet. ...
  • Miljøterapiprosjektet : mål og verdigrunnlag 1 

   Nysveen, Kari; Veisten, Kari; Granerud, Arild; Hummelvoll, Jan Kåre (Notat, Working paper, 2008)
   Norsk: Sykehus Innlandet, Divisjon Psykisk helsevern, Avdeling for psykosebehandling og rehabilitering tok initiativ til et samarbeid med Høgskolen i Hedmark om Miljøterapiprosjektet. Dette notatet er første del av dette ...