• Revisjon - historien om fristelser og mottiltak 

      Lundesgaard, Jon (Journal article, 2013)
      I et bidrag der utfordringer knyttet til revisjon tas opp påpeker Gulden (2010a) at det har "vært stilt spørsmål om høyskoler med økonomisk-administrative studier har sviktet når det gjelder undervisning i etikk og moral. ...