• Ortografi i skolen 

      Monsen, Matilde (Bachelor thesis, 2015)
      Norsk: Denne bacheloroppgaven tar for seg hvordan dagens undervisning i rettskrivning er, sammenlignet med den undervisningen vi hadde på 1950-tallet. Innenfor dette temaet har jeg sett på historien til norsk språknormering, ...