• Fra delt til enhetlig ledelse i UH sektoren 

   Hopland, Tor Magnus (Master thesis, 2016)
   Tema for denne masteroppgaven er ledelse i UH-sektoren i lys av New Public Management, med spesielt fokus på overgangen fra delt til enhetlig ledelse. Problemstillingen er: «Hvordan oppleves endringen fra delt til enhetlig ...
  • Med viten og vilje? Perspektiver på høyere utdanningsinstitusjoner i diskusjoner om strukturendringer 

   Narum, Ragnhild (Master thesis, 2016)
   Strukturendringer i universitets- og høgskolesektoren er et stadig aktuelt og diskutert emne. Denne masteroppgaven beskriver og analyserer hvilke perspektiver på høyere utdanningsinstitusjoner som kan identifiseres i ...
  • Utvikling av læringsmiljø med fokus på relasjonsbygging 

   Røthe, Randi Hojem; Risløw, Tove (Forskningsrapport;171, Research report, 2017)
   Tidligere forskning viser at godt læringsmiljø er en forutsetning for god læring. En beskrivelse av et godt læringsmiljø kan omfatte studentenes deltagelse i et sosialt og faglig felleskap, deres relasjoner til medelever ...