• Hvordan oppleves rolleproblemer blant de ansatte i dagligvarehandelen 

      Evensen, Lise; Nyborg, Ole Magnus (Bachelor thesis, 2015)
      Denne bacheloroppgaven er fokusert rundt temaene rolleproblemer og kommunikasjon og har som problemstilling; ”hvordan opplever serviceansatte i dagligvarebransjen rollekonflikter, rolletvetydighet og overbelastning knyttet ...