• Anerkjennelse som grunnlag for en vellykket identitetsdannelse. 

   Timmer, Helene (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Dannelse er en sentral del av skolens mandat, og dermed også en sentral del av lærerens arbeid. Honneth mener at en vellykket identitetsdannelse er et resultat av anerkjennelse på tre ulike nivåer: kjærlighet, ...
  • Menneskeverd, anerkjennelse og den etiske fordringen. 

   Storeggen, Sondre Mariannesønn Øvre (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk: Oppgaven undersøker sammenhengen mellom menneskeverdet, anerkjennelse og den etiske fordringen. Det gjøres ved å studere hvilken måte disse begrepene relaterer til hverandre, og om det er mulig å argumentere for ...
  • Ungdomskultur - et fremmedelement i skolen? 

   Bjørn, Emilie Nyfløt (Bachelor thesis, 2014)
   Norsk: Denne oppgaven tar for seg ungdomskultur i skolesammenheng, og hvordan denne kulturen kan være en del av ungdomsskoleelevenes identitetsdannelse. Ungdomstrinnet er særlig vektlagt, og det vil bli drøftet om ...