• Intensitet og involvering i kroppsøving 

      Brattli, Vidar Hammer; Hansen, Knut Lyng; Steiro, Magne Johan; Ingebrigtsen, Jørgen (Journal article; Peer reviewed, 2014)
      Kroppsøvingsfaget i skolen skal inspirere til en fysisk aktiv livsstil og livslang bevegelsesglede og kan være en arena for strukturert aktivitet hvor elevene oppnår timer med viktig utfoldelse. Intensitet og involvering ...