• Boplikt : en analyse av erfaring i Hedmark 

   Mønness, Erik Neslein; Arnesen, Tor (Oppdragsrapport, Research report, 2008)
   Rapporten inneholder resultater fra en analyse av erfaringer med boplikt på landbrukseiendommer i Hedmark. En spørreundersøkelse til eiere av landbrukseiendommer er sentral i analysen.
  • Forsøk med 2+2 modell for agronom og gartner 

   Sæther, Bjørnar; Lerfald, Merethe; Sivertsen, Håkon (Skriftserien;13/2020, Research report, 2020)
   Det er på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet gjennomført en følgeevaluering av forsøket Yrkesutdanning med 2+2 modell for agronom og gartner. Forsøket ble igangsatt i 2015 og avsluttet høsten 2020. Alle fylker ble invitert ...
  • GPS logging av hydrotekniske anlegg i landbruket 

   Bergseng, Simen (Bachelor thesis, 2011)
   Etter et tips fra en bekjent i Bedre Gårdsdrift, fikk jeg høre om Leica CS10 et GPS system til bruk for å logge hydrotekniske anlegg i landbruket. Dette vekket min interesse og jeg så med engang mulighetene som dette ...
  • Hunting moose or keeping sheep? - Producing meat in areas with carnivores 

   Milner, Jos M.; Nilsen, Erlend Birkeland; Wabakken, Petter; Storaas, Torstein (Journal article; Peer reviewed, 2005)
   Moose hunting is of considerable economic and social importance in much of Scandinavia. In some parts, such as south-east Norway, it is economically more important than sheep farming. We examine trends in moose harvesting ...
  • IK-K-HMS dokumentasjon, et bidrag til læring i landbruket? 

   Grønsund, Arne Håvard; Bøhmer, Eli Dæhlin (Bachelor thesis, 2015)
   I denne bacheloroppgaven har vi gjort en kvalitativ undersøkelse; om IK- K- HMS dokumentasjon bidrar til læring i landbruket. Hensikten med undersøkelsen var å gi innsikt i hvordan og hvilke type læring dokumentasjonsarbeidet ...
  • Ochratoxin A in airborne dust and fungal conidia 

   Skaug, Marit Aralt; Eduard, Wijnand; Størmer, Fredrik C. (Journal article; Peer reviewed, 2001)
   Farm workers are often exposed to high concentrations of airborne organic dust and fungal conidia, especially when working with plant materials. The purpose of this investigation was to study the possibility of exposure ...
  • Veien til bedre pløying : - en veiledning 

   Mangerud, Kjell (Oppdragsrapport, Research report, 2009)
   All jordarbeiding skal ha som formål å bedre vekstforholda for kulturplantene. Rett utført jordarbeiding er enormt viktig for å få optimal effekt mot rotugras. Pløying legger grunnlag for såbedet og er i seg sjøl et ...