• "Av og til helbrede, ofte lindre, alltid trøste" 

   Rendalen, Andrea Selene; Pedersen, Lene Westbye (Bachelor thesis, 2014)
   Norsk tittel: «Av og til helbrede, ofte lindre, alltid trøste» Engelsk tittel: «Sometimes cure, usually help, always comfort» Hensikt: Å få økte kunnskaper om hvordan sykepleieren kan fremme verdighet hos døende ...
  • Bruk av Liverpool Care Pathway i omsorg ved livets slutt 

   Lübbe, Trine Louise Bergholt; Kristiansen, Monika (Student paper, others, 2014)
   Norsk sammendrag: Bakgrunn: Flere studier viser at kvaliteten på omsorg ved livets slutt generelt ikke er god nok. Spesielt innenfor symptomlindring, kommunikasjon og kompetanse. Liverpool Care Pathway er en tiltaksplan ...
  • Ditt hjem, min arbeidsplass 

   Andaas, Irene (Student paper, others, 2014)
   Norsk sammendrag: Bakgrunn/hensikt: Flertallet av pasienter med kreft har et ønske om å dø hjemme, men likevel viser undersøkelser at under 15 % av disse dør i eget hjem. I min arbeidshverdag i hjemmesykepleien møter jeg ...
  • Døden er nær, men livet er ikke over 

   Røgeberg, Ingerid; Randgaard, Rina Lierhagen; Stai, Øystein (Bachelor thesis, 2013)
   Tittel: ”Døden er nær, men livet er ikke over” Hensikt: Å få økt kunnskap om håpets betydning hos den døende kreftpasient, og hvordan sykepleiere i hjemmebasert omsorg kan fremme håp i den palliative fasen. Ved å belyse ...
  • ”En verdig siste reise” 

   Larsson, Oda; Kvilten, Anja (Bachelor thesis, 2015)
   Hensikt: Hensikten med oppgaven er å belyse hva verdighet innebærer i livets sluttfase, og hvilke faktorer som er viktig for pasienten i livets siste dager og timer. Vi ønsker å belyse hva vi som sykepleiere kan gjøre for ...
  • «Håp i dødsskyggens dal» 

   Brevik, Kari (Student paper, others, 2014)
   Norsk sammendrag: Bakgrunn: I Norge får mellom 120-150 barn under 15 år kreft, og 30-40 disse dør av sykdommen, noen akutt, men mange dør i palliativ fase. WHOs definisjon på palliasjon til barn sier at det starter når ...
  • Håp ved livets slutt 

   Sydhagen, Caroline Bogen; Skrede, Hege Haugland (Bachelor thesis, 2013)
   Tittel: Håp ved livets slutt/Hope at the end of life Avdeling: Høgskolen i Hedmark Utdanning: Bachelor i sykepleie Kandidatnummer: 35 og 50 Veileder: Liv Ødbehr Antall ord: Nøkkelord: Kreft, palliativ fase, håp, ...
  • Helt inntil døden er det liv 

   Sveum, Kikki-Marie; Bjørgan, Britt Melby (Bachelor thesis, 2014)
   Etter at den nye samhandlingsreformen kom 1. januar 2012 har kommunene fått nye ansvarsområder. Behandlingstiden på sykehusene skal kortes ned og de syke må belage seg på å tilbringe mer tid hjemme i livets sluttfase. Vi ...
  • Her har jeg levd, her vil jeg dø 

   Eide, Stine Rebecka Sagevik; Moldestad, Helene Olsen (Bachelor thesis, 2017)
   Uansett individ har alle mennesker rett på en verdig død, selv om du er statsminister eller uteligger. Døden for mange er en skremmende opplevelse og mange vegrer seg mot dette temaet, uansett om du jobber i helsevesenet ...
  • I dødens venteværelse 

   Samuelshaug, Mari; Bjøntegård, Silje (Bachelor thesis, 2016)
   Tittel: I dødens venteværelse Formål: Formålet med oppgaven er å tilegne oss mer kunnskap om hvordan pårørende i sykehjem ønsker å ivaretas. Vi ønsker økt fokus blant sykepleiere omkring det å være pårørende, da vi av ...
  • Kreft og smertelindring 

   Noori, Wershmin; Midtlund, Robert Sund (Bachelor thesis, 2013)
   Tittel: Kreft og smertelindring. ”Hvordan kan vi som sykepleiere lindre smerte hos pasienter med kreft i palliativ fase?” Introduksjon: Vi skriver om smertelindring hos kreftpasienter i palliativ fase, men vi har ...
  • La meg dø hjemme 

   Edvardsen, Hanne; Grindvoll, Mia Juliane (Bachelor thesis, 2013)
   Tittel: La meg dø hjemme Avdeling: Avdeling for Folkehelsefag Utdanning: Bachelor i Sykepleie Kandidatnr: 32 og 25 Veileder: Randi Løviknes Antall ord: 11860 Nøkkelord: Hjemmesykepleie, palliativ behandling, verdighet, ...
  • Lyrikk og lindring: Om palliasjon og symboliske språk 

   Kleppe, Sandra Lee (Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Raymond Carver regnes som en av USAs viktigste forfattere. Han døde av lungekreft bare 50 år gammel i 1988, i en tid da palliasjon var et nytt og lite synlig fagområde. Men Carvers lyrikk er siden blitt brukt i ...
  • Når humor og latter kommer før gråt 

   Haugerudbråten, Laila; Skogstad, Mona (Student paper, others, 2014)
   Norsk sammendrag: Bakgrunn: Når kreftsykepleieren møter kreftpasienten i palliativ fase kan livssituasjonen ofte være preget av alvor, fordi sykdommen truer livet. Pasienten kan ha problemer på så vel de fysiske, psykiske, ...
  • "Når livskvalitet er fremste behandlingsmål" 

   Kindlien, Anita; Norheim, Linda (Bachelor thesis, 2014)
   Vår bacheloroppgave omhandler hvordan sykepleiere i hjemmesykepleien kan fremme følelsen av livskvalitet hos pasient i den palliative fasen. Temaet belyses gjennom selvvalgt litteratur, pensumlitteratur, forskningsartikler ...
  • Smertelindring - en barriere 

   Lian, Silje; Mathisen, Mia Beate (Bachelor thesis, 2014)
   Tittel: Smertelindring – En barriere Pain relief – A barrier Introduksjon: Det er en stadig økende forekomst av lungecancer i Norge. For å yte god pleie og omsorg til denne pasientgruppen kreves det kompetente og ...
  • Smertelindring i palliativ fase 

   Vigre, Brita; Thingstadberget, Kaia Aa (Bachelor thesis, 2014)
   Introduksjon: Oppgaven tar for seg fysisk smertelindring til brystkreftpasienten i den palliative fase på lindrende enhet og hvordan sykepleier kan bidra til at pasienten mestrer å leve med kreftsykdommen. Hensikt: Vi ...
  • Et verdig liv til siste åndedrag 

   Breum, Mari Melby; Jota, Marte Sørli (Bachelor thesis, 2013)
   Nøkkelord: verdighet, palliasjon, kreft, menneske-til-menneske-forhold, håp, verdighetsbevarende sykepleie. Bakgrunn: palliasjon er en viktig del av sykepleierens arbeid, og pasientens følelse av verdighet og hvordan ...
  • Å dø hjemme 

   Vole, Hanne (Student paper, others, 2014)
   Norsk sammendrag:
  • Åndelig og eksistensiell omsorg 

   Jevne, Berit (Student paper, others, 2014)
   Norsk sammendrag: Hos kreftpasienter i palliativ fase dukker det gjerne opp åndelige og eksistensielle spørsmål. I denne oppgaven har jeg valgt å fokusere på hvordan kreftsykepleier gjennom kommunikasjon kan bidra slik at ...