• DET HANDLER OM LIVET, IKKE DØDEN 

   Brendløkken, Tine; Hokstad, Kamilla (Bachelor thesis, 2016)
   Norsk tittel: Det handler om livet, ikke døden. Engelsk tittel: It's about life, not death. Problemstilling: «Hvordan kan vi som sykepleiere ivareta pårørende til en pasient i palliativ fase?». Hensikt: Hensikten med ...
  • Døden er nær, men livet er ikke over 

   Røgeberg, Ingerid; Randgaard, Rina Lierhagen; Stai, Øystein (Bachelor thesis, 2013)
   Tittel: ”Døden er nær, men livet er ikke over” Hensikt: Å få økt kunnskap om håpets betydning hos den døende kreftpasient, og hvordan sykepleiere i hjemmebasert omsorg kan fremme håp i den palliative fasen. Ved å belyse ...
  • Dødskvalitet 

   Herneshagen, Ellinor; Bjørkås, Ole Kjærstad (Bachelor thesis, 2016)
   Bakgrunn Vi har valgt å skrive om palliativ pleie og smertelindring innenfor cancer, da det er blant Norges mest vanlige sykdommer. I følge kreftregisteret (2014) vil én av fire dø av en cancerdiagnose. Det er viktig at ...
  • Håp ved livets slutt 

   Sydhagen, Caroline Bogen; Skrede, Hege Haugland (Bachelor thesis, 2013)
   Tittel: Håp ved livets slutt/Hope at the end of life Avdeling: Høgskolen i Hedmark Utdanning: Bachelor i sykepleie Kandidatnummer: 35 og 50 Veileder: Liv Ødbehr Antall ord: Nøkkelord: Kreft, palliativ fase, håp, ...
  • «Hva tenker du om at du snart skal dø?» 

   Hagen, Silje; Opaas, Linda Marie (Bachelor thesis, 2016)
   Sykepleiere skal arbeidet ut fra et helhetlig menneskesyn, og ivareta fysiske, psykiske, sosiale, eksistensielle og åndelige behov. Mange pasienter uttrykker ønske om å snakke om døden, men vi har erfart at eksistensielle ...
  • Kreft og smertelindring 

   Noori, Wershmin; Midtlund, Robert Sund (Bachelor thesis, 2013)
   Tittel: Kreft og smertelindring. ”Hvordan kan vi som sykepleiere lindre smerte hos pasienter med kreft i palliativ fase?” Introduksjon: Vi skriver om smertelindring hos kreftpasienter i palliativ fase, men vi har ...
  • La meg dø hjemme 

   Edvardsen, Hanne; Grindvoll, Mia Juliane (Bachelor thesis, 2013)
   Tittel: La meg dø hjemme Avdeling: Avdeling for Folkehelsefag Utdanning: Bachelor i Sykepleie Kandidatnr: 32 og 25 Veileder: Randi Løviknes Antall ord: 11860 Nøkkelord: Hjemmesykepleie, palliativ behandling, verdighet, ...
  • Palliativ enhet eller palliative plasser ved sykehjem i Stange kommune 

   Berg, Marit; Kvigne, Kari (Skriftserien;16/2021, Research report, 2021)
   Høgskolen i Hedmark, avdeling for helse‐ og idrettsfag, institutt for sykepleiefag har på oppdrag fra Stange kommune utarbeidet foreliggende utredning om organisering av palliasjon i kommunen. Utredningen tar for seg ...
  • Ser du meg? 

   Fleischer, Marte; Enger, Maren Embretsen (Bachelor thesis, 2016)
   Bakgrunn og hensikt: I praksis har vi møtt pårørende til pasienter som mottar palliativ pleie i hjemmet. Hjemmesykepleien mottar pasienter som har behov for større og mer krevende behandlinger, som følge av samhandlingsreformen. ...
  • Smertelindring i palliativ fase 

   Holm, Veronica; Haakonsen, Tina Seterlien (Bachelor thesis, 2016)
   Hensikt: Å få økt kunnskap i hvordan pasienter med lungekreft på sykehus kan få optimal smertelindring, og hva som er sykepleierens lindrende funksjon ved smerter i palliativ fase. Vi ønsker også å se på hvordan sykepleieren ...
  • Et verdig liv til siste åndedrag 

   Breum, Mari Melby; Jota, Marte Sørli (Bachelor thesis, 2013)
   Nøkkelord: verdighet, palliasjon, kreft, menneske-til-menneske-forhold, håp, verdighetsbevarende sykepleie. Bakgrunn: palliasjon er en viktig del av sykepleierens arbeid, og pasientens følelse av verdighet og hvordan ...