• Covid-19 er en sivil helsekrise. Hvorfor er NATO relevant? 

   Fosse, Martin Monsen (Master thesis, 2021)
   Til tross for at pandemien var en varslet krise, traff covid-19-pandemien verden med en kraft få hadde sett for seg. 11. mars 2020 erklærte Verdens helseorganisasjon (WHO) covid-19 som en global pandemi. North Atlantic ...
  • Hytteforbudets betydning - en bortfallsanalyse 

   Lerfald, Merethe; Kvamme, Stine; Arnesen, Tor; Ericsson, Birgitta (Skriftserien;12/2022, Research report, 2022)
   12. mars 2020, som for ettertiden blir stående som en merkedag, var dagen da Norge stengte ned som følge av covid-19, omtalt som korona-pandemien. Kort tid etter innførte regjeringen et forbud mot å oppholde seg på ...