• Album som foretrukket format i dagens musikkmarked 

      Bekkholt, Tina; Engen, Tove (Bachelor thesis, 2017)
      I denne bacheloroppgaven ser vi på albumets plass i dagens musikkindustri, og hvilke typer av forbrukere som fremdeles benytter seg av albumformatet. Vi tar for oss punkter for og imot fysiske og digitale album ved hjelp ...