• Bygdelista - "Kjerringa mot strømmen" i norsk lokalpolitikk 

      Strand, Mona (Chapter; Peer reviewed, 2011)
      De såkalte «bygdelistene» er fremdeles til stede i lokalvalgene, til tross for at de i faglitteraturen gjerne omtales som et førmoderne fenomen, som hører historien til. Utviklingen i lokalpolitikken har først og ...